Thursday, May 12, 2016

ആത്മം


അവിശ്വസിക്കപ്പെട്ടയാൾ‌,
തിരസ്കൃതരേക്കാൾ ശപ്തൻ.
കുമ്പസാരം അയാൾക്കന്യം.
നീറ്റലുകളുണ്മ.
നീരവമയാൾക്കിരവുമുറിവുകളുടെയോർമ്മ.

ആരുമല്ലാതെ
ആരുടേതുമല്ലാതെ
ഉള്ളൊന്നിലുമുയിർക്കാതെ
പോകുന്നത് അയാളാണ്.

അയാൾ, അയാളുടെ കുരിശ്ശാകുന്നു.
വിലാപഗിരിയിലെ അവിശുദ്ധമരണം അയാളുടേതാകുന്നു.

Blog Archive