Wednesday, December 5, 2012

നിന്നെക്കുറിച്ചാകുമ്പോള്‍

ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്
പഴയ നിന്റെ
പുതിയ ഞാന്‍.
പുതിയ നിന്റെ
പഴയ ഞാന്‍.
ഏത്ര ഓര്‍ത്തിട്ടും
കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല
നമ്മുടെ കാലങ്ങള്‍.

നിന്നെക്കുറിച്ചാകുമ്പോള്‍
ഭാവിയിലേക്ക് പുറപ്പാടാകുന്നു
ഓര്‍മ്മകള്‍.
പോയതിലേക്ക് പുതയലാകുന്നു
അന്വേഷണങ്ങള്‍.
പൂര്‍ത്തിയാകാതിരിക്കുന്നു
തച്ചേറിയ പദപ്രശ്നം.
പൊയ്യാകാതിരിക്കുന്നു
പൊലിഞ്ഞതും പുലരാത്തതും.

നിന്നെക്കുറിച്ചാകുമ്പോള്‍
പൂരിപ്പിക്കാത്ത വാക്കില്‍
പൂണ്ടുപോകുന്നു ഞാന്‍

No comments:

Blog Archive